Nowoczesność w rolnictwie cz. 6 - Jak zatrzymać wodę w rolnictwie?{Informacje

Odtworzeń filmu: 13585
Czas trwania: 12m 39s
Wasza opinia: 96
Ilość reakcji: 10
Opis: Problem niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki, jednak najbardziej i najszybciej odczuwany jest w rolnictwie. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami - Agricultural portal.

Komentarze


Nowoczesność w rolnictwie cz. 6 - Jak zatrzymać wodę w rolnictwie?

- Piykno frelka
- 1kg wołowiny 15 000 litrów wody... Pora przejść na wegetarianizm!
- "Prośba o podjęcie tematu d/t ustawowego udostępnienia rzek obywatelom polskim"
Czas do II wojny światowej to czas nieograniczonego korzystania z wód rzecznych na potrzeby energetyki, na potrzeby młynarstwa, nawadniania, hodowli i chowu ryb, sportów wodnych, transportu i i innych.
W czasach komunistycznych zniszczono wiele inicjatyw prywatnych, w tym zablokowano możliwość korzystania z wód rzecznych na potrzeby rolnictwa, energetyki, przemysłu spożywczego. Zaprzestano częściowo korzystać z rzek jako drogi transportu towarów. W tamtych i obecnych czasach najczęściej woda tylko splywa do morza bez większych korzyści energetycznych, ekologicznych, estetycznych i innych.
Ostatnie lata z niewielką ilością opadów, długotrwałe susze, niski poziom wód gruntowych, nieurodzaje na polach i łąkach stwarzają szansę zmiany sytuacji prawnej polskich rzek. Polacy od dawna chcą korzystać z wody rzek, jednak nikt nie wychodzi z propozycją zmiany statusu polskich rzek. Corocznie miliardy metrów sześciennych niezagospodarowanej wody słodkiej polskimi rzekami spływają do morza i niewielu zwraca na to uwagę. Corocznie miliardy złotych traci polska gospodarka poprzez niezauważalny spływ życiodajnej, pełnej energii wody.

Woda z rzek mogłaby służyć rolnictwu, sadownictwu, leśnictwu, hodowli i chowu ryb, energetyce, Wielu boi się korzystać z tej wody, mimo, że w innych krajach Europy korzysta się z potencjału jakie daje woda rzeczna. 
Niemożliwość korzystania z wód rzecznych przyczynia się tego, że ta część gospodarki nie rozwija się, choć mogłaby stworzyć nowe miejsca pracy, zmniejszyła by zanieczyszczenie środowiska, ponieważ szersze korzystanie z tych wód skłaniało by do większej dbałości o ich stan. 
Norwegia, bogaty kraj, stwarza swoim obywatelom szansę życia na wysokim poziomie, udostępniając zasoby wodne na potrzeby energetyki prywatnej z możliwością sprzedaży prądu elektrycznego do sieci ogólnej. Ponad 90% energii elektrycznej w Norwegii wytwarzana jest z przepływu wody, i pochodzi z różnej wielkości elektrowni wodnych. Często jest tak, że w niewielkich miejscowościach kilku rolników przy pomocy inżynierów buduje dość duże elektrownie, które zaspokajają potrzeby na  energię elektryczną okolicę zamieszkania.
Nawadnianie gruntów rolnych wodą z rzek, to nie tylko efektywniejsza produkcja rolna, większe plony, ale także, uzupełnianie zasobów wód gruntowych oraz głębszych warstw wodonośnych, to także lepszy wzrost drzew leśnych, to poprawa ich żyzności, i wielki wpływ na rozwój życia w miejscu występowania jej dostatecznej ilości. Warto pamiętać, że to głównie woda decyduje o żyzności gleby i bogactwie ekosystemów, ponieważ ona stwarza warunki do życia i gromadzenia materii organicznej.
Warto zwrócić uwagę, że takie bogactwo wody słodkiej spływającej masami do morza jest niezauważalnie marnotrawione i nikt nie wychodzi z inicjatywą, żeby sytuacja zmieniła się. 
Można by wiele jeszcze pisać, jednak proszę o reakcję w opisanym wyżej zakresie, "Nadchodzi susza", która może doprowadzić do wzrostu cen żywności, wzrostu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, w tym inflacji.


Dlaczego w Polsce tyle wody rzecznej marnuje się, bo przepisy nie pozwalają lub ograniczają jej użytkowanie, woda spływa do morza i nie przynosi żadnych korzyści,
A przynajmniej mogłaby być stosowana w leśnictwie, rolnictwie i energetyce,
Nie chodzi o to by budować olbrzymie elektrownie wodne, ale można budować półstacjonarne lub wędrowne elektrownie, na które stać byłoby większość obywateli, i w jednej miejscowości na jednej rzece mogłoby być takich przenośnych elektrowni zastosowanych kilkadziesiąt, lub więcej, zależnie od inwencji i miejsca,
Kraje azjatyckie umieją gospodarować zasobami wody, dlatego należy uczyć się od azjatów, i obserwować jak oni potrafią zużytkować dostepna im wode.
Zle pojeta oszczednosc prowadzi do wielkich strat, marnotrastwa. W warunkach suszy nalezy oszczedzac wody rzeczne, a nie wody juz zgromadzone, ktore plyna do kranow, niedopuszczajac do strat spowodowanych splywem wody do morza. Oszczedzajmy wody te, ktore mozemy stracic, a nie te, ktore sa juz zgromadzone w pokladach podziemnych. Kto to zrozumie?
- Super. Fajny film.
- Co do przyszłości zmiany pogodowe maja być powstrzymane poprzez korektę w atmosferze ziemskiej. Pokrywa wodna w atmosferze zadziała tonizująco na zmiany temperatur.


To i inne błogosławieństwa (zmartwychwstanie naszych przodków, pokój miedzy wszystkimi narodami , życie wieczne w człowieczej doskonałości i wiele innych) związane z przyjściem Królestwa Bożego zobaczymy już niedługo. Mamy obecnie tzw. czasy końca tuż przed ponownym przyjściem Jezusa - tym razem jako rzeczywistego Króla.
Co do szczegółów polecam Słowo Boże.


Pomoc w analizie na JW.ORG
- Pozdrowienia dla producentów filmu